Hạnh phúc Cappy đã được thực hiện với eczema hoặc viêm da dị ứng trong tâm trí. Nó là hương thơm miễn phí, thuốc nhuộm miễn phí, rượu miễn phí, và parabens miễn phí. Happy Cappy là một sản phẩm rửa sạch tương thích với các sản phẩm khác được sử dụng cho eczema