“Dầu gội có chứa kẽm pyrithione (PZ) đã được thể hiện trong nhiều nghiên cứu mù đôi để có hiệu quả trong việc kiểm soát quy mô hiển nhiên trên lâm sàng trong gàu”

Liên bang đăng ký của FDA (1982) “đề xuất các quy tắc” cho “sản phẩm thuốc OTC cho việc kiểm soát gàu, viêm da tiết bã và bệnh vẩy nến; Thành lập một chuyên khảo “p. 54664-54666