OTC là viết tắt của over-the-counter thuốc. FDA định nghĩa thuốc OTC là an toàn và hiệu quả để sử dụng bởi công chúng mà không cần toa bác sĩ.

Sau đây là các ví dụ về các thành phần hoạt tính trong các loại thuốc thông thường: acetaminophen (Tylenol), ibuprofen (Advil hoặc Motrin), simethicone (giọt khí Mylicon), bột yến mạch keo (Aveeno Body wash và lotion), và oxit kẽm (Desitin hoặc Butt paste của Boudreaux).