Happy Cappy có chứa thành phần tự nhiên chiết xuất gốc cam thảo, còn được gọi là, “Dikali Glycyrrhizate,” như là một thành phần không hoạt động bởi vì nó có tính chất làm giảm đỏ.