Một thành phần hoạt chất (Happy Cappy chứa Pyrithione kẽm) là bất kỳ cấu phần nào cung cấp hoạt động dược lý hoặc các hiệu ứng trực tiếp khác trong chẩn đoán, chữa bệnh, giảm nhẹ, điều trị, hoặc phòng ngừa bệnh, hoặc ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc bất kỳ chức năng nào của cơ thể của con người hoặc động vật.