Các sách sau đây là những cuốn sách giáo khoa phổ biến nhất trong nhi khoa và da liễu nhi-được công nhận bởi tất cả các bác sĩ nhi khoa.

Họ làm cho một trường hợp rõ ràng rằng dầu gội chống gàu nên được sử dụng cho viêm da tiết bã hoặc nắp nôi.