Đốm vấn đề

Dưới đây là hình ảnh của quy mô và đỏ và bong của da đầu, còn được gọi là Pityriasis capitis hoặc nắp nôi.

Các hình ảnh có chứa đỏ phía sau tai và trong nách là những ví dụ của viêm da tiết bã hoặc seborrhea.

MUA MỘT CHAI DẦU GỘI ĐẦU HẠNH PHÚC CAPPY

Mua